Czy instrukcje przeciwpożarowe są potrzebne w szkole?

Szkoła to miejsce bardzo mocno zagrożone występowaniem pożaru. Przede wszystkim może on powstać na skutek nierozsądnego zachowania dzieci i młodzieży. Próby celowego wzniecenia pożaru są bardzo częste w szkołach na całym świecie i mają stanowić sposób na odwołanie zajęć. Dzieci i młodzież zazwyczaj nie zdają sobie konsekwencji z tego, jak niebezpieczne jest ich zachowanie i jakie zagrożenia za sobą niesie. Aby minimalizować takie ryzyko, placówki edukacyjne zgodnie z rozporządzeniami wyposaża się w systemy ochrony przeciwpożarowej, mające wykrywać odpowiednio wcześnie ogień i zadymienie. Dodatkowo, na korytarzach szkół pojawiają się instrukcje przeciwpożarowe. Co można w nich znaleźć?

instrukcje przeciwpożarowe

Przede wszystkim informacje o tym, czego nie należy robić. A lista jest bardzo długa i zazwyczaj rozpoczyna się od zakazu rozpalania ognia w pomieszczeniach szkoły, bez nadzoru opiekuna. Dotyczy to przede wszystkim uczniowskich toalet, korytarzy, a także pracowni, które mogą zawierać łatwopalne substancje. Kolejny punkt, który zawierają takie instrukcje przeciwpożarowe informuje o tym, jak należy się zachować, kiedy zostanie wykryty pożar na terenie placówki. Pod nadzorem opiekuna, trzeba przeprowadzić sprawną ewakuację dzieci z budynku. Na terenie szkoły powinno zostać wyznaczone specjalne miejsce zbiórki ewakuacyjnej. Miejsce takie powinno być w bezpiecznej odległości od obiektu i musi do niego prowadzić droga, pozwalająca na jej szybkie pokonanie.

Instrukcje przeciwpożarowe – szkoła

Instrukcje przeciwpożarowe same w sobie nie minimalizują ryzyka powstania pożaru. Są jednak wyśmienitym narzędziem i podstawą do tego, aby przeprowadzić konieczne szkolenia i prelekcje dla uczniów.

Ocena ryzyka zawodowego a zarobki

Jednym ze sposobów ustalania wysokości wynagrodzenia dla konkretnego stanowiska pracy, jest ocena ryzyka zawodowego. Jest to specjalna analiza stanowiska pracy i związanych z nim obowiązków, mająca na celu rozpoznanie i szczegółowe opisanie wszystkich zagrożeń, jakie mogą na nim występować. Jednocześnie taka analiza wskazuje sposoby zapobiegania im. Jest to między innymi jeden ze sposobów na to, aby pracodawca mógł ustalić wysokość wynagrodzenia dla pracownika, który będzie na takim stanowisku pracował.

Ocena ryzyka zawodowego, a metody ochrony

Samo posiadanie profesjonalnej oceny ryzyka zawodowego nie będzie jeszcze wystarczające do tego, aby zapobiegać wypadkom. Mimo że zagrożenia są rozpoznane, należy jeszcze wypracować odpowiednie metody ich zapobiegania. Co do nich można zaliczyć? Przede wszystkim stworzenie warunków sprzyjających bezpiecznej pracy. Właściwe oświetlenie stanowiska, dysponowanie urządzeniami i narzędziami, które są w dobrym stanie technicznym i posiadają wyłączniki bezpieczeństwa, a także prowadzenie szkoleń dla pracowników, w trakcie których uczą się jak pracować wydajnie i bezpiecznie, a także co jest dopuszczalne, a czego nie wolno robić na danym stanowisku. Nie można również zapominać o takich rzeczach, jak odzież BHP, która wielu osobom pozwala uniknąć poważnych wypadków. Są oczywiście stanowiska dla których ocena ryzyka zawodowego nie daje możliwości stosowania tylu zabezpieczeń, ile byśmy chcieli. W takich sytuacjach pracodawca zwykle ustala większe wynagrodzenie, mające przynajmniej w części rekompensować zagrożenie.

ocena ryzyka zawodowego

Kiedy wymieniać znaki BHP na nowe

Wszystko co zostało wyprodukowane przez człowieka, ma swoją określoną trwałość. Po jakimś czasie, konieczne więc jest wymienienie takich przedmiotów na nowe. Nie inaczej jest i wtedy, kiedy na terenie zakładu znajduje się oznakowanie BHP. Jest to jeden z tych produktów, który pojawia się na obiekcie jako jeden z pierwszych, jeszcze przed oddaniem budynku do użytkowania. Z biegiem czasu, stopniowo tracą one swoją czytelność. Może to być powodowane trudnymi warunkami pracy, dużym zapyleniem, wystawieniem na ekspozycję słoneczną, a także mnóstwem innych czynników, które trzeba brać pod uwagę na terenie każdego zakładu.

  • Jeśli znaki BHP są nieczytelne, wymień je czym prędzej!

Nie można dopuszczać do sytuacji, że na terenie zakładu znajdują się kompletnie nieczytelne znaki BHP. Spłowiałe kolory lub zdarta farba, uniemożliwiająca odczytanie zawartości znaków BHP. Takie zaniedbania mogą prowadzić do występowania naprawdę poważnych konsekwencji, łącznie z powstaniem poważnego wypadku pracownika. Nieczytelność znaków BHP jest porównywana z ich brakiem i w przypadku kontroli PIP, na pracodawcę mogą być nałożone wysokie kary i grzywny.

  • Nowe znaki BHP to większe bezpieczeństwo

Pamiętaj o tym, że kupując nowe znaki BHP dla swojej firmy i pracowników, znacząco podnosisz poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu. Znaki takie przypominają o możliwych zagrożeniach i informują o tym, jak należy im zapobiegać. Ich obecność jest wysoko wskazana w każdym przypadku, dlatego pod żadnym pozorem nie powinno się ich bagatelizować. Tym bardziej że jest to jednorazowy wydatek w przeciągu kilku lub kilkunastu lat.

znaki bhp

 

Więcej tutaj: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_bezpiecze%C5%84stwa

Gdzie kupować znaki ochrony przeciwpożarowej

Kolorowe tabliczki o różnych wielkościach i z rozmaitymi nadrukami, mocowane do ścian budynków – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, to popularne znaki ochrony przeciwpożarowej. Jest to jeden z tych rodzajów produktów, który powinien się znajdować w niemal każdym obiekcie użyteczności publicznej, a jego zadaniem jest wskazywanie miejsc, w których znajduje się sprzęt przeciwpożarowy, włączniki systemów alarmowych i oddymiania, a także pozostałe urządzenia i akcesoria, mające zapobiegać powstawaniu oraz rozprzestrzenianiu się pożaru.

znaki ochrony przeciwpożarowej

  • Znaki ochrony przeciwpożarowej muszą być trwałe!

Z uwagi na swoje przeznaczenie, czyli wartość informacyjną, najważniejszą w czasie zagrożenia pożarowego, znaki powinny być wykonane z materiałów o dużej odporności na temperaturę i płomienie. Zazwyczaj do tego celu wykorzystuje się specjalne tworzywa o dużej gęstości, jak również znaki mogą być wykonywane na blaszanych tabliczkach, na których nadruk wykonano przy pomocy techniki sitodruku.

Ten rodzaj znaków jest bardzo łatwy do rozpoznania, głównie z powodu czerwonego tła, na którym wykonano symbol w kolorze białym. Tabliczki najczęściej mają kształt prostokąta o wielkości boku 10×10 lub 15×15 cm. Mocowanie do podłoża następuje za pomocą dwustronnych taśm klejących o dużej wytrzymałości i sile klejenia. Jest to sposób wystarczający, aby uzyskać naprawdę solidne mocowanie. Tabliczki te mają idealnie płaską i gładką powierzchnię, co również ułatwia utrzymanie ich w doskonałej czystości i widoczności. Więcej tutaj: 
https://bhp-online.com/znaki-ochrony-przeciwpozarowej-c1211

Gdzie umieszczać apteczki zakładowe

W twoim miejscu pracy z pewnością znajduje się jedno, a może i więcej miejsc, w których powinny znaleźć się apteczki zakładowe. Jeśli ich jeszcze nie ma, być może to ostatnio dzwonek do uzupełnienia tych zapasów. Dlaczego apteczki zakładowe powinny być dostępne dla pracowników, co musi się w nich znaleźć oraz w jakich miejscach umieszczać apteczki, by były łatwo osiągalne?

apteczki zakladowe

Zacznijmy od tego ostatniego pytania. Przede wszystkim zakładowe apteczki należy umieszczać w tych miejscach, do których każdy z pracowników będzie mieć łatwy dostęp. Może to być szatnia, świetlica lub miejsce na hali produkcyjnej, do którego można się szybko dostać. Tu trzeba również zwrócić uwagę na prawidłowe oznaczenie miejsca, w którym apteczka będzie się znajdowała. Oprócz tego, że na powierzchni drzwiczek powinien być obecny krzyżyk, to również w pobliżu powinno znajdować się oznakowanie BHP, informujące o obecności apteczki.

Liczba apteczek zakładowych powinna być dostosowana do wielkości miejsca pracy. Czy to budynku lub hali produkcyjnej, na której swoje obowiązki wykonują pracownicy. Wybierając apteczki, trzeba wybierać takie, które są łatwe w obsłudze i nie wymagają posiadania klucza do ich otwarcia. Jeśli nie wiesz, co powinno znajdować się na wyposażeniu takiej apteczki lub nie chcesz tracić czasu na pojedyncze jej kompletowanie, od razu możesz zakupić gotowe i w pełni wyposażone apteczki. Kupując je, masz pewność że zostały dobrze zaopatrzone, a twoi pracownicy znajdą w nich to wszystko, co konieczne do zatamowania krwotoku lub opatrzenia ran.

Posiadając już w miejscu pracy apteczki zakładowe, wolno myśleć że to wszystko, co powinniśmy wykonać. Zawartość takich apteczek, pomimo że nie jest produktem spożywczym, również posiada swoją datę ważności i nie można dopuścić do tego, aby bandaże lub środki dezynfekujące były przeterminowane. W tym celu okresowo należy sprawdzać daty ważności i wymieniać te produkty, które powoli dobiegają końca swojej przydatności. Jednocześnie należy uzupełniać ewentualne ubytki tych produktów, które wcześniej zostały już zużyte.

Gdzie umieszczać instrukcje BHP

Instrukcje BHP są jednymi z ważniejszych rzeczy, o które trzeba zadbać prowadząc swoją firmę. Bez względu na to, czy odpowiadasz za niewielki sklep spożywczy, prężnie działająca restaurację lub inny obiekt, w którym pracują zatrudniani przez ciebie ludzie, powinieneś być świadom tego, jak ważne są instrukcje i w jakich miejscach należy je umieszczać. Zacznijmy od tych podstawowych, czyli instrukcji prawidłowego mycia rąk i zachowania podstawowych zasad higieny.

instrukcje bhp

Taki instrukcje BHP powinny znajdować się przede wszystkim w toaletach udostępnionych do użytku pracownikom. Informacje, jaki w nich znajdziemy, będą dotyczyć przede wszystkim zasad prawidłowego mycia rąk. Tego jakie środki higieniczne należy stosować itd. Tego rodzaju instrukcje są szczególnie ważne w miejscach, w których przygotowywana jest żywność. Zachowanie w nich 100 procentowej czystości oraz higieny jest niezbędne, dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Inne instrukcje BHP mogą dotyczyć prawidłowego przeprowadzania ewakuacji. Pożar lub inne niebezpieczne zdarzenie, mające wpływ na nasze życie i zdrowie, może wymagać szybkiego i sprawnie wykonanego opuszczenia budynku. W instrukcjach znajdują się wytyczone drogi ewakuacyjne, a także określony sposób postępowania, który ma dać odpowiedź na pytanie, czy wszyscy opuścili obiekt. Instrukcje BHP dotyczące ewakuacji, bezwzględnie muszą się znajdować na każdym piętrze obiektu i być umieszczone w widocznych oraz łatwo dostępnych miejscach, w których każdy będzie mógł się z nimi łatwo zapoznać.

Trzeba również zadbać o to, aby instrukcje BHP zostały solidnie przymocowane do ścian. To bardzo ważne, bo przypadkowe szturchnięcie lub dotknięcie, nie może spowodować odpadnięcia instrukcji i jej zniszczenia. Polecane metody montażu to system kołków rozporowych i wkrętów lu  umieszczanie instrukcji w specjalnie przygotowanych ramach lub przeszkleniach, w których będą zabezpieczone przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem. W takim przypadku można instrukcjom zapewnić dodatkowe podświetlenie, dla uzyskania lepszej czytelności. Więcej o instrukcjach BHP tutaj: 
https://bhp-online.com/instrukcje-bhp-c469

O czym mówią instrukcje przeciwpożarowe

Zazwyczaj wiemy o ich istnieniu, ale nie mamy na tyle czasu, aby dokładnie się z nimi zapoznać. Tym bardziej, że instrukcje przeciwpożarowe często są pisane drobnym maczkiem, a ilość tekstu do przeczytania, rzeczywiście może nas przerażać. Aby rozjaśnić wam nieco tę zagmatwaną sytuację, przedstawiamy najważniejsze rzeczy, jakie mogą zawierać instrukcje przeciwpożarowe każdego rodzaju.

instrukcje_bhp

Sposób ewakuacji – to chyba najważniejsze informacje, jakie można znaleźć w takich instrukcjach. To zbiór zasad i wytycznych, które należy stosować przy ewakuacji budynku. Znajdziemy tam wskazówki dotyczące poruszania się po obiekcie, kierunki w jakich należy się kierować, sposób otwierania drzwi ewakuacyjnych, a także wiele innych ważnych informacji, do których należy się stosować, w celu zapewnienia sobie bezpiecznego i szybkiego opuszczenia budynku.

Sprzęt ppoż – w każdym budynku, przeznaczonym na pobyt ludzi, powinien się znajdować sprzęt przeciwpożarowy. Mogą to być klasyczne gaśnice, koce gaśnicze, a także hydranty. W instrukcjach przeciwpożarowych powinny się natomiast znajdować ważne informacje, dotyczące tego, jak należy prawidłowo z tych urządzeń korzystać, w jakich miejscach je znajdziemy oraz do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone.

Sposoby zapobiegania – instrukcje przeciwpożarowe są bogatym źródłem wiedzy o tym, jak należy zapobiegać pożarom. Co robić, aby nie dochodziło do nich, a także jak je tłumić w zarodku, jeśli już pojawiło się zarzewie ognia. Instrukcje ppoż mogą występować w różnych rodzajach i mogą być przeznaczone do użytkowania w różnych obiektach, zależnie od sposobu ich wykorzystywania. Ważne jest, aby przy wybieraniu instrukcji przeciwpożarowych, zwrócić uwagę na takie rzeczy jak:

  • kto przygotował instrukcję
  • jaki ma format i czy jest czytelna
  • na jakim materiale została wykonana

Każda z tych rzeczy jest bardzo ważna i ma znaczenie, jeśli chodzi o zapewnienie bardzo dużej trwałości oraz przydatności instrukcji. Aby być w pełni zadowolonym z zakupu, warto zaopatrywać się w instrukcje przeciwpożarowe w specjalistycznych sklepach z wyposażeniem BHP.

Instrukcje BHP i sanitarne

instrukcje bhpWielokrotnie śmiejemy się z tego, że coraz więcej obszarów naszego życia zostaje unormowanych różnego typu przepisami. Czy jednak to rzeczywiście coś złego, czego należy się obawiać? Naszym zdaniem nie. Jest wiele powodów, w których instrukcje BHP mogą być nam pomocne.

Instrukcje BHP BHP-online.com – tam odnajdziesz odpowiednie instrukcje BHP

Przykładem niech są instrukcje sanitarne. Obowiązek ich umieszczania spoczywa na każdym, kto prowadzi sklep spożywczy lub lokal gastronomiczny. Co zawierają sanitarne instrukcje BHP i dlaczego są tak ważne? Przede wszystkim znajdziesz tam takie informacje, które dotyczą sposobu utrzymania higieny na stanowisku pracy. Może to dotyczyć zarówno częstotliwości mycia rąk, jak i sprzętów, które są używane. Aby przestrzeganie tych zasad było rzeczywiście standardem, sanitarne instrukcje BHP powinny być umieszczone w wyraźnych miejscach. Jakich? Przy umywalkach, na drzwiach, a także na ścianie obok stanowiska przyrządzania jedzenia. Również same instrukcje BHP powinny być wykonane w sposób, gwarantujący że utrzymanie ich w czystości będzie łatwe, szybkie i przyjemne.

Więcej w tym temacie tutaj:
http://e-bhp24.com.pl/instrukcje-bhp/obrazkowe-instrukcje-bhp/

Montaż znaków BHP na taśmie dwustronnej

znaki bhp

Jeżeli do jednych z twoich obowiązków należy dbałość o to, aby znaki BHP znajdowały się zawsze na swoim miejscu, koniecznie musisz zadbać o to, aby były prawidłowo przymocowane do podłoża. Wydaje się że nie ma na to lepszego sposobu, niż wykorzystanie taśmy dwustronnej. Przedstawiamy instrukcję na to, jak należy montować znaki BHP z użyciem taśmy i co zrobić, aby taki sposób łączenia był trwały.

Znaki BHP
https://bhp-online.com/znaki-bhp-c1200

W pierwszej kolejności zadbaj o prawidłowe oczyszczenie klejonej powierzchni. Do tego celu użyj denaturatu lub innego rozpuszczalnika na bazie alkoholu. W ten sposób usuwasz wszystkie tłuszcze, które mogą osłabiać siłę kleju. Następnie na spód znaków BHP przymocuj paski taśmy dwustronnej, mocno dociskając je. Zdejmij warstwę ochronną z drugiej strony i przymierz do miejsca na ścianie lub urządzeniu, w którym znaki BHP mają być umieszczone. Następnie mocno dociśnij i przytrzymaj przez 30 sekund. Jeżeli kleisz znaki BHP w niskiej temperaturze, wskazane jest wcześniejsze rozgrzanie taśmy dwustronnej, aby zmiękczyć klei i uzyskać większą elastyczność.

Więcej tutaj:
http://e-bhp24.com.pl

Znaki ewakuacyjne

Wszystkie budynki projektowane i budowane z myślą o byciu obiektami użyteczności publicznej, winny posiadać specjalnie zaprojektowane drogi ewakuacyjne. Służą one do bezpiecznego opuszczenia budynku przez ludność, w przypadku kiedy dochodzi w nim do pożaru. Jakie wymogi powinny spełniać takie drogi, aby właściwie wypełniały swoją ważną rolę? Jest kilka rzeczy, na jakie trzeba zwrócić uwagę.

Znaki ewakuacyjne – wszystkie rodzaje dróg ewakuacyjnych, a także wyjścia ewakuacyjne, winny zostać oznakowane specjalnymi tabliczkami. Są one konieczne do tego, aby można było spokojnie i bezpiecznie opuścić dane miejsce, bez błądzenia po obiekcie. Znaki ewakuacyjne muszą być umieszczane w czytelnych i szybko oraz łatwo dostrzegalnych miejscach. Jest to konieczne do tego, aby były dobrze rzucającymi się w oczy.

Znaki ewakuacyjne – bhp-online.com - tutaj znajdziesz odpowiednie znaki ewakuacyjne.

Odpowiednia szerokość – klatki schodowe, wyjścia i rodzaj drzwi – to wszystko ma duże znaczenie, jeżeli chcemy aby osoby przebywające w budynku miały możliwość szybkiego i sprawnego opuszczenia zagrożonego miejsca. Bardzo ważną rzeczą, na którą zwraca się szczególną uwagę, jest sposób otwierania drzwi ewakuacyjnych. Powinny one otwierać się na zewnątrz i nie być wyposażone w żadne zabezpieczenia, zamki i klamki. Najlepszym sposobem na otwieranie takich drzwi jest system przeciwpaniczny. Polega on na tym, że drzwi samoczynnie otwierają się już pod niewielkim naporem.

Oświetlenie – wszystkie znaki ewakuacyjne, jak i same drogi ewakuacyjne muszą być dobrze oświetlone i podłączone do niezależnego źródła światła, innego niż to główne. W przypadku, kiedy w obiekcie zostanie odcięte główne źródło zasilania elektrycznego, awaryjny system powinien zapewnić odpowiednią ilość energii, niezbędną do włączenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Dodatkowe wyposażenie – coraz częściej na drogach ewakuacyjnych montowane są dodatkowe akcesoria i narzędzia, zwiększające poziom bezpieczeństwa. Mogą być to na przykład specjalne telefony ratunkowe na bezpośredniej linii z centrum ratunkowym, a także defibrylatory, służące do podjęcia akcji reanimacyjnej.

Więcej tutaj: 
http://e-bhp24.com.pl/znaki-ewakuacyjne/gdzie-umieszczac-znaki-ewakuacyjne/